Naar inhoud

Voor wie is de Crisisopvang er?

Voor iedereen met problemen gelinkt aan het gebruik van drugs, alcohol, medicatie… die zich in een situatie bevindt waarbij behandeling, opvang, medische en psychosociale begeleiding noodzakelijk zijn

Wat bieden wij aan?

 • Opvang gedurende veertien dagen, eenmalig hernieuwbaar.
 • De mogelijkheid om een ontwenningskuur te doen, een substitutiebehandeling of behandeling met medicatie op te starten, voort te zetten of bij te sturen.
 • Een verblijf georganiseerd vanuit een leefgemeenschap, met frequente bewonersvergaderingen, artistieke, culturele en sportieve activiteiten.
 • De gelegenheid voor u om de balans op te maken, samen met een arts, uw individueel begeleider (referentiepersoon) of een ander teamlid.
 • Zorg op maat van uw specifieke situatie en moeilijkheden.

 

Welke stappen dienen gevolgd te worden?

 

 1. U belt ons op 02 534 58 73 om een intakegesprek vast te leggen
   
 2. Uw kandidatuur wordt vervolgens met het team besproken
   
 3. Op de vrijdag na het intakegesprek belt u met de verantwoordelijke van de eenheid, en dit tussen 14.30 u. en 15.30 u. Hij deelt u de beslissing mee en organiseert samen met u de opname.

 

Hoe verloopt het verblijf?

De dag van uw opname arriveert u met uw persoonlijke bezittingen op het afgesproken uur. Het team verwelkomt u en u kiest een individueel begeleider (de referentiepersoon die u gedurende uw verblijf zal begeleiden).

U ontmoet ook de arts die een check-up uitvoert en een behandeling opstelt.

Het verblijf wordt georganiseerd binnen een leefgroep. Dit vereist dat u het huishoudelijk reglement naleeft en dat u deelneemt aan bepaalde huishoudelijke taken, zoals maaltijden bereiden, afwassen, opruimen en het onderhoud van het gebouw.
U kan deelnemen aan artistieke, culturele en sportieve activiteiten.

Bezoeken van vrienden en familie kunnen plaatsvinden na de eerste verblijfsweek. Na de eerste twee verblijfsweken kan u ook alleen, zonder begeleiding, uitstappen doen.

Uw verblijf biedt de gelegenheid om de balans op te maken van uw sociale situatie (huisvesting, tewerkstelling, werkloosheid, OCMW, ziekenfonds, ...) en om eventueel de gewenste stappen tot verandering te ondernemen.
Wij kunnen de overstap naar een andere instelling organiseren of begeleiding na uw verblijf regelen.

Kostprijs?

De prijs van uw verblijf hangt af van uw statuut bij het ziekenfonds.
Dit zijn de geldende tarieven op 1 juni 2023:

 • Als u geen RVV’er bent*:
  Wij vragen u een voorschot van € 380 geldig voor de eerste 14 dagen.
  De volgende veertien dagen kosten € 270.
 • Als u RVV’er bent*:
  U geniet van een voorkeurtarief van € 150 geldig voor de eerste 14 dagen.
  De volgende veertien dagen kosten € 100.

Er wordt een waarborg van € 25 gevraagd.
Het voorschot van € 325 en de waarborg dienen bij aanvang van uw opname betaald te worden.

Wij vragen u om uw verzekerbaarheid bij het ziekenfonds in orde te brengen.

Naargelang uw situatie kunnen wij u helpen bij de aanvraag van een vordering bij het OCMW van uw gemeente.
 

* RVV: Rechthebbende op de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming
De RVV’er krijgt een hogere terugbetaling van medische zorgen

Praktische info

Openingsuren

 • Opvang doorheen het volledige jaar 24u/24u.
 • Intakegesprekken op werkdagen tussen 9.00 u. en 17.00 u.
   

Contact

Sint-Bernardusstraat, 114 - 1060 Brussel
Tel.: 02 534 58 73 - Fax : 02 534 53 94
hebergementcrise@enaden.be
 

Toegang

Metro lijn 2 of 6: halte Munthof
Tram 3-4-51: halte Horta
Tram 81-92-97: halte Janson
Bus 54: halte Ma Campagne
Klik hier om het plan te bekijken

Het team

Verantwoordelijke van de Eenheid: Jean-Marc JOSSON
Medisch Verantwoordelijke: Dr Sylvie BLONDEL
Medisch Directeur: Dr Marc H. DE VOS

Hulpverleners:
Simwaki AMAH, Romanne BOUSMANNE, Dorothée COLS, Lorraine de MONTJOYE, Olivier DEVILLE, Mohamed KANFAOUI, Louisa KILZER, Maya LAHSSAINI, Maëlle MERTENS, Julie MOLITOR, Cristiana PIRAS, Ena TARANIS, Kelly TSIOUPLIS, Camie WILLEMS